Hem » Integritetspolicy

Integritetspolicy

Sammanfattning
Enligt personuppgiftslagen (SFS 2008:204) räknas som personuppgifter all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en privatperson.

Inom Klickerförlaget behandlar vi personuppgifter i syfte att administrera vårt förhållande till blivande, nuva­rande och gamla kunder. Vi kan även använda de uppgifter vi har om dig för att lämna rele­vant information om och marknadsföring av våra egna eller särskilt utvalda samarbets­partners erbjudan­den.

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter vi behandlar om dig som person samt att upp­gifter tas bort eller ändras om de är felaktiga eller ofullständiga. Detta görs enligt regler i lagen, se närmare på Datainspektionens hemsida ».

Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa igenom vår integritetspolicy noggrant innan du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

1. Centrala begrepp
Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och IP-adress.

Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, analysering, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Klickerförlaget Göteborg AB är personuppgiftsansvarig
Klickerförlaget Göteborg AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

3. Vilka typer av information samlar vi in?
När du registrerar dig via ett formulär, handlar i vår webshop eller besöker vår hemsida kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information. Beroende på situation kan vi komma att be om följande personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Eventuellt företag du arbetar för samt dess organisationsnummer
 • Andra uppgifter såsom fritextfrågor eller formulärsvar
 • Teknisk data: den URL genom vilket du får åtkomst till våra webbsidor, din IP-adress och användarbeteende, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

4. Information från andra källor
När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter godkänner du även att vi kan komma att registrera annan information om dig som du har lämnat till oss tidigare i andra sammanhang.

5. Hur använder vi informationen?
Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål:

 • Sälj- och marknadsföringsaktiviteter i form av epostutskick eller telefonkontakt
 • Kundvård och informationsinsatser kring våra produkter
 • För att få statistik och underlag kring användarbeteenden för att förbättra vår hemsida och användarupplevelsen av den
 • Så att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse och leverera produkterbjudanden och annat innehåll som du kan vara intresserad av
 • Kreditupplysning för fakturering

Vi ber om dina kontaktuppgifter för att:

 • Svara på förfrågningar
 • Skicka efterfrågat material, eller på annat sätt uppfylla det vi åtagit oss i utbyte mot att du skickar in dina uppgifter
 • Upprätta och bibehålla en säljdialog
 • Skicka information som kan vara av intresse för dig
 • Lägga till dig på utskickslistor för nyheter och annat innehåll du själv valt att ta del av

6. Samtycke till mejlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt
När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de syften angiven ovan samtycker du till att:

 • Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy
 • Vi kan skicka direktmarknadsföring till dig via e-post om våra produkter
 • Vi får kontakta dig via e-post eller telefon
 • Prenumerera på den typ av mejlutskick du själv har valt att tacka ja till. Du kan uppdatera dina prenumerationsinställningar och tacka nej till vidare utskick genom att följa den länk som du hittar längst ner i alla våra utskick, eller genom att kontakta oss direkt.

7. Hur länge sparas uppgifterna?
Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för deras insamling, därefter raderar vi datan.

Har du en aktiv dialog med oss sparas dina uppgifter i 24 månader från den senaste interaktionen; därefter gallrar vi den data vi har registrerat om dig. En aktiv dialog definieras som att du under de senaste 24 månaderna har interagerat med Klickerförlaget eller representanter från Klickerförlaget Göteborg AB via telefon, genom att besvara e-post, ladda ner material på webbplatsen, handla i vår webshop, delta i våra kurser eller registrera dig via ett formulär.

Har du samtyckt till behandling av dina personuppgifter i samband med att du tackat ja till regelbundna mejlutskick fortsätter vi behandling av dina personuppgifter till det att du avslutar din prenumeration. Därefter lagrar vi dina personuppgifter i 24 månader innan vi gallrar datan.

I fallet att du är anställd på ett företag som är kund till oss behandlar vi din data inom ramen för kundvård. För aktiva kundrelationer behandlar vi din data till dess att (1) du avslutat din anställning på företaget, eller att (2) företaget inte längre har en aktiv kundrelation med oss. När en kundrelation avslutats går vår lagring och behandling av dina uppgifter över till samma villkor som beskrivet i de två föregående styckena. Avslutar du din anställning på företaget ansvarar du själv för att meddela oss på angivna kontaktuppgifter så att vi kan gallra dina uppgifter.

Personuppgiftslagen är subsidiär, vilket innebär att om det finns avvikande bestämmelser i annan lag eller förordning ska de bestämmelserna tillämpas. Enligt Bokföringslagen ska räkenskapsinformationen sparas i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Dina personuppgifter som finns på fakturor, kvitton och övriga verifikat sparas alltså i sju år, därefter raderas de.

8. Vem kan ta del av uppgifterna?
Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom företaget som arbetar på avdelningarna för marknad, distribution, bokföring och kursverksamhet.

9. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part
Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part.

Har vi registrerat dina uppgifter i samband med ett event som vi genomför tillsammans med en extern part kan vi komma att överföra samma kategorier av personuppgifter som angivet ovan samt eventuellt svar på ytterligare formulärfrågor eller fritextsvar.

10. Var förvaras uppgifterna?
Uppgifterna förvaras för Klickerförlaget Göteborg AB:s räkning i e-handelsplattformen WooCommerce på templ.io:s servrar, nyhetsbrevsverktyget MailChimp, bokföringsprogrammet Fortnox samt för betalningshantering Stripe och Swish.

Fortnox data finns i två geografiskt separerade datahallar i Sverige med full redundans i alla led. Läs mer om Fortnox driftmiljö på deras hemsida.

Servern som templ.io använder tillhandahålls av Google Cloud och finns placerad i Finland. Läs deras integritetspolicy här.

MailChimp förvarar sina fysiska servar, där din data lagras, utanför EU/EES-området. Den dataöverföring som görs till servrar i tredje land lever upp till reglerna för säker dataöverföring inom ramen för dataskyddsförordningen, GDPR, enligt ramverket Privacy Shield Frameworks som har arbetats fram mellan EU och USA. Mer information om Privacy Shield Frameworks finns att läsa på denna sida: https://www.privacyshield.gov. Mer om MailChimps säkerhet kan du läsa om på deras hemsida.

11. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig
Den 25:e maj 2018 började den nya dataskyddslagen att gälla. Du har då rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort de uppgifter vi har om dig. Observera att radering av dina personuppgifter hos oss kan påverka leveransen av information inom ramen för en kundrelation, samt eventuellt påverka pågående dialoger.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering tar du kontakt med oss på den e-postadress vi har angett under avsnittet för kontaktuppgifter. För att ta del av ditt registerutdrag behöver du skicka en elektronisk kopia på ett signerat dokument med din förfrågan.

12. Kontaktuppgifter till Klickerförlaget Göteborg AB
Klickerförlaget Göteborg AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

Klickerförlaget Göteborg AB
Hultet Blomstergården 1
43895 Hällingsjö
Sverige
Telefonnummer: 070-300 80 99 (vardagar 9-18)
Organisationsnummer: 556907-0245
e-postadress: info@klickerforlaget.se

På Datainspektionens hemsida kan du läsa mer om personuppgiftshantering och dataskyddsförordningen.

Varukorg
Rulla till toppen
0